Medewerkers info

Werken via ZORG INTERIM bij OMRING

logo ZI       Logo Omring
 

INFORMATIE VOOR DE  MEDEWERKERS:

Welkom bij Zorg Interim. Wij helpen je graag aan een flexibele baan binnen Omring en Vrijwaard. Zorg Interim is gespecialiseerd in huishoudelijke, verzorgende, verplegende en ondersteunende functies binnen Omring.

Zorg Interim biedt je tijdelijk/flexibel werk binnen Omring en Vrijwaard, passend bij jouw wensen en kwaliteiten. De kwaliteit van dienstverlening van onze medewerkers borgen wij door een gedegen inschrijfproces waarbij werkervaring, opleiding en diploma’s worden gecontroleerd. Daarnaast checken wij bij je vorige werkgevers je referenties, dit zijn referenties die je zelf bij inschrijving hebt opgegeven. Wij willen heel graag van jou horen welke zorgverlening bij je past en waar je graag voor in aanmerking wilt komen. Persoonlijk contact met jou als onze werknemer vinden we heel belangrijk, we horen graag van je hoe je het werk en de samenwerking met ons ervaart.

De zakelijke kant van het werken bij Zorg Interim wordt hieronder uitgebreid uitgelegd.

 

VOG
Zorg Interim vraagt in verband met het verrichten van werkzaamheden met een kwetsbare doelgroep om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor jouw (nieuwe) baan.
Je krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Heb je wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Voorbeeld: Dronken rijden is voor een onderwijzer niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel.

De VOG kun je online aanvragen via de link die na de intake per mail is verstuurd. De aanvraag van een VOG kost €33,85 euro, deze kosten krijg je van ons terug als je meer dan 20 uur voor ons gewerkt hebt.
Stuur hiervoor een mail naar Zorg Interim als je dit aantal uren gewerkt hebt, wij betalen dit dan meteen uit in de eerst komende verloning.

Bij online aanvragen krijg je een aanvraagbevestiging, deze mail je naar ons door, vanaf dit moment kunnen wij je inzetten en zal je eventueel diensten ontvangen.

Je officiële VOG, die je binnen 4 weken thuis per post ontvangt, willen wij in originele staat zien. Deze mag je per post naar ons toesturen of langs komen brengen. Ook upload je je VOG in AFAS.

BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

Tijdens je inschrijving zul je uitgelegd krijgen of je recht hebt op een reiskostenvergoeding voor het werk dat je voor Zorg Interim doet. Je krijgt automatisch een vergoeding per gewerkte dag als je intramuraal werkt. In de Thuiszorg houdt je wel je eigen kilometers bij via Careware.

Voor gewerkte onregelmatige diensten ontvang je een toeslag, gebaseerd op de regeling van de desbetreffende CAO. Hieronder een overzicht van de ORT percentages. Vanzelfsprekend houdt Zorg Interim zich aan alle wet- en regelgeving omtrent inhouding van loonbelasting en andere verplichte inhoudingen.

122% = voor uren tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op ma t/m vrijdag;
138% = voor uren tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag;
144% = voor uren tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op ma t/m vrijdag;
149% = voor uren tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag;
160% = voor uren tussen 00.00 en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december.

De vakantietoeslag, verlofuren en eindejaarsuitkering zijn gebaseerd op de CAO VVT.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van je salaris (exclusief onregelmatigheidstoeslag) en wordt één keer per jaar, met het salaris van mei, automatisch uitbetaald. LET OP: Vakantiegeld wordt netto uitbetaald, je ontvangt niet het bruto bedrag. Vakantiegeld kan helaas zwaarder belast worden.

Verlofuren spaar je niet op als je een 0 urencontract hebt maar deze worden bovenop de gewerkte uren uitbetaald. Je ontvangt dus netto meer loon. Als je een urencontract hebt kan je verlof opnemen via Roosterplanning en zie je op je loonstrook je saldo terug.

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van je bruto salaris. Je ontvangt de eindejaarsuitkering in november. LET OP: De eindejaarsuitkering wordt netto uitbetaald, je ontvangt niet het bruto bedrag. Ook de eindejaarsuitering kan helaas zwaarder belast worden.

Als je een gedeelte van het jaar in dienst bent (geweest) dan ontvang je vakantiegeld en eindejaarsuitkering naar verhouding van het aantal maanden dat je in dienst bent (geweest).

DE LOONBELASTINGVERKLARING
Het is nodig om een loonbelastingverklaring in te vullen bij inschrijving, mocht je gedurende je contract de loonheffing willen wijzigen, dan kan je dat via AFAS doen.

PENSIOENFONDS

Je gaat pensioen opbouwen bij PFZW (PensioenFonds Zorg & Welzijn), je ontvangt binnen 4 weken na indiensttreding een welkomstbrief vanuit PFZW.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Als flexkracht werk je op verschillende locaties of de thuiszorgteams van Omring. Over de arbeidsomstandigheden op de locaties informeren we je door middel van het Arbo-document. Hierin staan de aandachtspunten op het gebied van arbeidsomstandigheden specifiek voor die functie vermeld.

AFAS, CURA, CAREWARE EN  INLOG VOOR SYSTEMEN OMRING

Binnen Omring wordt AFAS gebruikt als basissysteem voor de rechten die je vervolgens kan krijgen voor de systemen. Met behulp van een stappenplan en je personeelsnummer kun je toegang creëren voor deze systemen. Alle zorgmedewerkers van Zorg Interim krijgen de basisrechten.
Namelijk: een Omring-emailadres, inlog Mijn Omring, inlog Roosterplanning en indien nodig een token.

Intramuraal krijgen zorgmedewerkers rechten voor CURA/ECD en je kunt een token ophalen/aanvragen bij de receptie van de locatie waar je werkt. Hebben zij geen token op voorraad? Vraag deze aan bij Zorg Interim.

Extramuraal krijgen zorgmedewerkers rechten voor CURA/ECD + toegang tot Careware (routeplanning) en je kunt een token ophalen/aanvragen bij ICT Omring op het Baken. Daarnaast kan de regioplanner een IPhone voor je aanvragen als je regelmatig werkt in de thuiszorg. Deze kun je ophalen bij ICT Omring op het Baken.

Via Mijn Omring kan je de tegel Omring informatie kiezen, hier vind je alle belangrijke informatie over wat er speelt binnen de organisatie.

LET OP: Je rechten worden pas actief als duidelijk is waar en wanneer je start.

Zie het inlogstappenplan en instructiefilmpje voor uitleg van alle systemen. Heb je behoefte aan een ICT instructie training? Dan graag opgeven bij Zorg Interim.

BEVOEGD EN BEKWAAM
Als helpende plus, verzorgende IG en verpleegkundige heb je te maken met bevoegd en bekwaam blijven. Je diploma bepaalt of je bevoegd bent voor een bepaalde handeling.
Bekwaamheid is binnen Omring vastgelegd in het beleid “Professioneel handelen”. Je bent bekwaam als je eens in de drie jaar een scholing volgt voor een bepaalde handeling en jaarlijks collegiaal wordt getoetst. Bij intake heb je het Bekwaamheidsformulier ingevuld en ondertekend. Daarnaast is het verplicht aan te kunnen tonen dat je ook daadwerkelijk bekwaam bent. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je bekwaamheid bij te houden. Heb je collegiale toetsing of scholing nodig, geef het aan bij Zorg Interim dan kunnen we dit voor je faciliteren.

HYGIENE REGELS
Bij het werken in de zorg is hygiëne van groot belang. Er mogen geen sieraden worden gedragen tijdens het werk, ook geen trouwringen. Je nagels zijn kort, nagellak en acryl/kunst-nagels zijn niet toegestaan. Er wordt grotendeels in eigen kleding gewerkt. Dit draagt bij tot het welbevinden van de bewoners. Deze kleding is van goed wasbaar materiaal en is vanzelfsprekend schoon. Je mag geen kleding met lange mouwen dragen. Omring werkkleding zal in de toekomst beschikbaar zijn.
Vanzelfsprekend kleed je je vanuit respect voor onze cliënten, dat betekent dat je er representatief uit ziet; je kleding is schoon en heel. Geen korte rokken of diepe decolleté.

PRIVACY REGELS
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat dat als er sprake is van een “datalek”, meldplicht is. Er is sprake van een datalek als:
• Je klantgegevens bent kwijtgeraakt;
• Persoonsgegevens verloren zijn gegaan;
• Onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten;
• Je je inlog op het ECD van Omring verliest en er gebruik wordt gemaakt van jouw inlog door derden.

We spreken dus van een datalek als er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Let op; het delen van (medische) gegevens van klanten via onbeveiligde e-mail of Whatsapp groepen is een beveiligingsincident.

Het melden van een datalek doe je in Topdesk, hier is een formulier voor beschikbaar. Heb je geen inlog van Topdesk geef het dan door aan je directe Omring collega.
Via Topdesk komt de melding terecht bij de Security Officer die het verder zal verwerken en oplossen.

ZIEKMELDING / UITKERING BIJ ZIEKTE
Wanneer je ziek bent dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de locatie waar je werkzaam bent. Daarnaast heb je de plicht om dit zo snel mogelijk door te geven bij Zorg Interim. Je meldt jezelf ziek in AFAS. Wij houden contact met je tijdens je ziekte. Ook heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte. Hoeveel dit is, is afhankelijk van je contract en je arbeidsverleden bij ons.

Als je zwanger bent, dan heb je recht op dezelfde regeling die geldt bij een vaste baan. Je moet dan wel een zwangerschapsverklaring inleveren van een arts of verloskundige met daarop de uitgerekende datum van bevallen. De hoogte van de uitkering wordt door het UWV vastgesteld aan de hand van je salaris over de laatste dertien weken.

OMRING EN INTEGRITEIT
Omring draagt zorg voor een cultuur waarin vermoedens van misstanden zonder angst voor negatieve gevolgen gemeld kunnen worden. De regeling “melden van een vermoeden van een misstand” maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid. In Omring zijn (ook lastige) zaken bespreekbaar, handelen we binnen de kaders van wet- en regelgeving en zijn we transparant.
Een belangrijk aspect van integriteit is dat iedere medewerker van Omring zich in de uitvoering van het werk veilig en gerespecteerd voelt en dat afspraken worden nagekomen. De regeling kun je opvragen bij je contactpersoon van Zorg Interim.

CONTACT MET ZORG INTERIM
Informeer Zorg Interim altijd direct over eventuele wijzigingen die van invloed zijn op je arbeidspatroon. Zoals veranderingen in je beschikbaarheid, maar ook je burgerlijke staat, emailadres of telefoonnummer. Je wijzigt je persoonsgegevens ook in AFAS. Ook ziekteverzuim dien je direct te melden. Goed contact hierover is belangrijk.

Wanneer je een dienst aanneemt om te werken en deze is aan je bevestigd, wees er dan van bewust dat de locatie rekent op je komst!
Een dienst teruggeven mag alleen in uiterst noodgeval en om zeer dringende redenen. Na het niet op komen dagen voor een dienst zonder enig af bericht volgt automatisch een officiële waarschuwing.
Bij een tweede waarschuwing dienen we je contract te beëindigen.

EEN ANDERE BAAN
Heb je elders een baan aangenomen, dan feliciteert Zorg Interim je van harte. Laat het ons tijdig weten. We betalen dan eventueel opgebouwde reserveringen (vakantiegeld/eindejaarsuitkering) binnen 6 weken uit en sluiten we je personeelsdossier.
Wil je bij Omring solliciteren, laat het ons weten! Wij kunnen je adviseren en blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw loopbaan.

 CAO EN ARBEIDSVOORDELEN
De CAO die voor jou geldt is de CAO van de inlenende organisatie; voor Omring is dit de CAO VVT. Deze kun je vinden op; CAO-VVT. Als medewerker van Zorg Interim heb je dezelfde arbeidsvoordelen als de medewerkers van Omring, zoals collectiviteitskorting op verzekeringen en de Omringpas. Alle arbeidsvoordelen zijn te vinden op Mijn Omring.

FUNCTIE OMSCHRIJVING
De functie omschrijving, behorend bij jouw functie kan je vinden op Mijn Omring.

GOEDKEUREN GEWERKTE UREN
Je gewerkte uren controleer je in Roosterplanning. Hierin kan je je rooster zien. Kloppen de uren die jij volgens je rooster gewerkt hebt? Dan keur je deze vóór de 5e van de volgende maand goed. Je keurt je uren van januari dus voor 5 februari goed. De uitbetaling van je gewerkte uren vinden een maand achteraf plaats op de 23e van de maand (indien de 23e in het weekend valt, de maandag erna).

De onregelmatigheidstoeslag wordt automatisch berekent, hier hoef je niets voor te doen. De reiskosten voor de locaties (intramuraal) worden automatisch berekend, hier hoef je ook niets voor te doen.