Medewerkers info

Werken via ZORG INTERIM bij OMRING

logo ZI       Logo Omring
 

INFORMATIE VOOR DE  MEDEWERKERS:

Zorg interim biedt je (tijdelijk) werk op een werkplek, passend bij je wensen en je kwaliteiten. De kwaliteit van dienstverlening van onze medewerkers borgen wij door een gedegen inschrijfproces waarbij werkervaring, opleiding en diploma’s worden gecheckt. Daarnaast informeren wij bij twee vorige werkgevers naar de ervaringen daar, dit zijn je referenten die je zelf bij inschrijving hebt opgegeven. Wij willen heel graag van jou horen welke zorgverlening bij je past en waar je dus graag voor in aanmerking wilt komen. Persoonlijk contact met jou als onze werknemer vinden we heel belangrijk, we horen graag van je hoe je het werk en de samenwerking met ons en de locaties/teams van Omring ervaart.

 De zakelijke kant van het werken bij Zorg Interim wordt hieronder uitgebreid uitgelegd. Werken voor Zorg Interim houdt in dat er in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan op basis van een 0-urencontract voor 8 maanden.

 

VOG
Zorg Interim vraagt in verband met het verrichten van werkzaamheden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor jouw (nieuwe) baan.

Je krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Heb je wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld of jouw strafbare gedrag relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dronken rijden is voor een onderwijzer niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel.

Het VOG kan je online aanvragen via de link die na de intake per mail is verstuurd. De aanvraag van een VOG kost  €33,85 euro, deze kosten krijg je van ons terug als je meer dan 20 uur voor ons gewerkt hebt. Stuur even een mail naar ons als je op dit aantal zit zodat we dit voor jou uit kunnen betalen.
Bij online aanvragen krijg je een bevestiging, deze mag je naar ons toezenden per mail, vanaf dit moment kunnen wij je inzetten. Je officiële VOG, die je binnen 2 weken krijgt thuis gestuurd, willen wij in originele staat zien. Deze mag je per post naar ons toezenden of langs komen brengen.

BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

Tijdens het gesprek op kantoor zal je uitgelegd krijgen of je recht hebt op een reiskostenvergoeding voor het werk dat je voor Zorg Interim verricht en hoe je dit noteert op je werkurenbriefje. Voer je je uren digitaal in, dan hoef je dit niet in te voeren. Je krijgt automatisch een vergoeding per gewerkte dag als je hier recht op hebt. Een uitzondering hierop is als je werkt in de Thuiszorg. Over de invoer hiervan vind je extra informatie verder in dit boekje.

Voor gewerkte onregelmatige diensten ontvang je bij Zorg Interim een toeslag, gebaseerd op de regeling van de desbetreffende CAO. Hieronder een overzicht van de ORT percentages.

Vanzelfsprekend houdt Zorg Interim zich aan alle wet- en regelgeving omtrent inhouding van loonbelasting en andere verplichte inhoudingen.

122% = voor uren tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op ma t/m vrijdag;

138% = voor uren tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag;

144% = voor uren tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op ma t/m vrijdag;

149% = voor uren tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag;

160% = voor uren tussen 00.00 en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van je salaris (exclusief onregelmatigheidstoeslag) en wordt één keer per jaar, begin juni, automatisch uitbetaald. LET OP: Vakantiegeld wordt netto uitbetaald, je ontvangt niet het bruto bedrag. Vakantiegeld kan helaas zwaar belast worden.

Vakantiedagen zijn een opgebouwd recht en kunnen naar eigen inzicht opgenomen worden. Dit doe je door een mail te sturen met hoeveel uur je wilt opnemen en in welke week. LET OP: Al het inkomen boven de 40 uur per week wordt zwaarder belast. Vul je werkweken dus aan met vakantie uren tot maximaal 40 uur per week.

Eindejaarsuitkering: Je ontvangt in november een eindejaarsuitkering. Als je een gedeelte van het jaar in dienst bent (geweest) dan ontvang je een eindejaarsuitkering naar verhouding van het aantal maanden dat je in dienst bent (geweest). De opbouw van de eindejaarsuitkering is gebaseerd op 8,33% van je verdiende bruto salaris. Het salaris is exclusief vakantiebijslag en alle overige toeslagen en vergoedingen.

DE LOONBELASTINGVERKLARING
Het is nodig om een loonbelastingverklaring in te vullen bij intake, mocht je werk/inkomen situatie veranderen en wil je dit wijzigen is dit mogelijk door een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen. Deze kan je opvragen door te mailen naar info@zorginterim.nl

PENSIOENFONDS

Vanaf 1 januari 2021 zullen we over gaan op een ander pensioenfonds. Tot die tijd hanteren we het pensioenfonds van STIPP.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Als uitzendkracht werk je op verschillende afdelingen binnen een zorginstelling, bij de thuiszorg of bij een particuliere klant. Deze verschillen maken dat je goed geïnformeerd moet zijn over de arbeidsomstandigheden waarbinnen je je werk doet. Van de werkplek heeft Zorg Interim een Arbo-document, hierin staan de aandachtspunten op het gebied van arbeidsomstandigheden specifiek voor die werkplek vermeld.

AFAS, CURA, CAREWARE EN  INLOG VOOR SYSTEMEN OMRING

Binnen Omring gebruiken we AFAS als basissysteem voor de rechten die je vervolgens kan krijgen voor de overige systemen. Met behulp van een stappenplan en je personeelsnummer kun je toegang creëren voor deze systemen. Mocht je op een locatie of team werken waar je nog geen rechten hebt laat dit ons weten zodat wij dit met spoed kunnen regelen.

Alle medewerkers van Zorg Interim krijgen een aantal onderdelen hiervan, namelijk: Omring-emailadres, inlog voor Omringplein en eventueel een token.

Intramuraal krijgen medewerkers in de zorg rechten voor CURA/ECD en je kunt een token ophalen/aanvragen bij de receptie van de locatie waar je werkt.

Extramuraal krijg zorg-medewerkers rechten voor CURA/ECD en toegang tot Careware, met behulp van een sms-code krijg je toegang tot de systemen.

BEVOEGD EN BEKWAAM

Als helpende plus, verzorgende IG of verpleegkundige heb je te maken met bevoegd en bekwaam blijven. Je diploma bepaald of je bevoegd bent voor een bepaalde handeling.

Bekwaamheid is binnen Omring vastgelegd in het beleid ‘Professioneel handelen”. Je bent bekwaam als je eens in de drie jaar een scholing volgt voor een bepaalde handeling en jaarlijks collegiaal wordt getoetst. Bij intake heb je het “bevoegd en bekwaam” formulier ingevuld en getekend. Daarnaast is het verplicht aan te kunnen tonen dat je ook daadwerkelijk bekwaam bent. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je bekwaamheid bij te houden. Heb je collegiale toetsing of scholing nodig, geef het aan bij Zorg Interim dan kunnen we dit voor je faciliteren.

HYGIENE REGELS

Bij het werken in de zorg is hygiëne van groot belang. Er mogen geen sieraden worden gedragen tijdens het werk, ook geen trouwringen. Je nagels zijn kort, nagellak is niet toegestaan. Er wordt er steeds vaker in eigen kleding gewerkt. Dit draagt bij tot het welbevinden van de bewoners. Deze kleding is van goed wasbaar materiaal en is vanzelfsprekend schoon. Je mag geen kleding met lange mouwen dragen.

Vanzelfsprekend kleed je je vanuit respect voor onze klanten, dat betekent dat je er representatief uit ziet; je kleding is schoon en heel. Geen korte rokken of diepe decolleté.

PRIVACY REGELS

Sinds 1 januari 2016 is er een uitbreiding op de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Deze uitbreiding houdt in dat als er sprake is van een “datalek”, er een meldplicht is. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (bv je bent klantgegevens kwijtgeraakt) persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten. We spreken dus van een datalek als er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Let op; het delen van (medische) gegevens van klanten via onbeveiligde e-mail of Whatsapp groepen is een beveiligingsincident. Evenals het verlies van je inlog op het ECD van Omring en er wordt gebruik gemaakt van jouw inlog door derden.

Het melden van een datalek doe je in Topdesk, hier is een formulier voor beschikbaar. Heb je geen inlog van Topdesk geef het dan door aan je directe Omring collega.

Via Topdesk komt de melding terecht bij de Security Officer die het verder zal verwerken en oplossen.

ZIEKMELDING / UITKERING BIJ ZIEKTE
Wanneer je ziek bent dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de locatie of team waar je werkzaam bent. Daarnaast geef je dit zo spoedig mogelijk telefonisch door aan Zorg Interim, zodat wij dit administratief kunnen gaan afhandelen. Wij kunnen je pas ziek melden op de dag dat je belt, mail eventueel in het weekend. Natuurlijk heb je, na 1 wachtdag, recht op ziektegeld. Hoe hoog dit is,  is afhankelijk van je contract en je arbeidsverleden bij ons.

Als je in verwachting bent, dan heb je recht op dezelfde regeling die geldt bij een vaste baan. Je moet dan wel een zwangerschapsverklaring inleveren van een arts of verloskundige met daarop de uitgerekende datum van bevallen. De hoogte van de uitkering wordt door het UWV  vastgesteld aan de hand van je salaris over de laatste dertien weken.

OMRING EN INTEGRITEIT

Omring draagt zorg voor een cultuur waarin vermoedens van misstanden zonder angst voor negatieve gevolgen gemeld kunnen worden. De regeling “melden van een vermoeden van een misstand” maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid. In Omring zijn (ook lastige) zaken bespreekbaar, handelen we binnen de kaders van wet- en regelgeving en zijn we transparant. Een belangrijk aspect van integriteit is dat iedere medewerker van Omring zich in de uitvoering van het werk veilig en gerespecteerd voelt en dat afspraken worden nagekomen.

De regeling kun je opvragen bij je contactpersoon van Zorg Interim.

CONTACT MET ZORG INTERIM

Informeer Zorg Interim altijd direct over eventuele wijzigingen die van invloed zijn op je arbeidspatroon. Zoals veranderingen in beschikbaarheid, maar ook je burgerlijke staat, adres of telefoonnummer. Ook vakantie- en snipperdagen en ziekteverzuim moet je direct melden. Goed contact hierover is in je eigen belang.

BELANGERIJKE AFSPRAKEN:

  • Wanneer je een dienst aanneemt om te werken en deze is aan je bevestigd, wees er dan van bewust dat de locatie rekent op je komst!
  • Een dienst teruggeven mag alleen in uiterst noodgeval en om zeer dringende redenen.
  • Na het niet op komen dagen voor een dienst zonder enig af bericht volgt automatisch een officiële waarschuwing.
  • Bij een tweede waarschuwing dienen we je contract te beëindigen.

EEN VASTE BAAN

Heb je elders een vaste baan gevonden, dan feliciteert Zorg Interim je van harte. Laat het ons tijdig weten.  We betalen dan eventueel opgebouwde reserveringen (vakantiegeld/vakantiedagen) na  6 weken uit. Je dossier zetten we op uit dienst maar kunnen we direct weer activeren als je later weer beschikbaar bent voor werk via Zorg Interim.

Wil je bij Omring solliciteren, laat het ons weten! Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw loopbaan.

 CAO EN ARBEIDSVOORDELEN

De CAO die voor jou geldt is de CAO van de inlenende organisatie; voor Omring is dit de CAO VVT. Deze kun je vinden op; https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/verpleeg-verzorgingshuizen-thuiszorg/cao-verpleeg-verzorgingshuizen-thuiszorg.

Enkel voor de Pensioensregeling wordt nog gebruik gemaakt van de ABU CAO. Dit is de CAO voor flex-medewerkers. Deze kun je vinden op: https://www.abu.nl/app/uploads/2019/11/CAO-voor-Uitzendkrachten-2019-2021-december-2019-NL.pdf Als medewerker van Zorg Interim heb je dezelfde arbeidsdelen als de medewerkers van Omring, zoals collectiviteitskorting op verzekeringen en de Omringpas. Alle arbeidsvoordelen zijn te vinden op Omringplein.

FUNCTIE OMSCHRIJVING

De functie omschrijving, behorend bij jouw functie kan je vinden op www.omringplein.nl, heb jij geen inlog voor deze website? Laat dit ons weten.

 

 

 

HANDLEIDING INVULLEN GEWERKTE UREN

Je krijgt een activatiemail van Zorg Interim om je account eenmalig te activeren. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u voortaan altijd inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe kan ik mijn gewerkte uren doorgeven?
Je ontvangt iedere week een melding van Zorg Interim  in uw mail dat je urenbriefjes kunt invullen. Je hoeft dit natuurlijk alleen te doen als je daadwerkelijk hebt gewerkt.

  1. Log in op mijn.zorginterim.nl en open het tabblad urenbriefjes aan de rechterkant.
  2. Kies de week die je wilt invullen en klik hierop, vervolgens zie je de datum. Er staat: ‘Wilt u extra regels toevoegen, klikt u dan ‘hier’.  Klik met de muis op  ‘hier’.
  3. Selecteer de juiste dag en pas de tijden aan met de pijltjes. In de laatste kolom noteer je je eventuele pauze in minuten.

Heb je meer dan 1 dienst gedraaid dan klik je op het groene rondje met + en kan je nog een dag invullen. Wil je een dag verwijderen klik je op prullebakje.

Als je een urenbriefje verkeerd hebt ingevuld of bijvoorbeeld en dag vergeten bent kan je je urenbriefje nog opheffen (door helemaal links onderin) te klikken. Dit kan alleen als de locatie de uren nog niet heeft gekeurd.

LET OP: Als je op meerdere locaties werkt ontvang je per locatie een urenbriefje, als je urenbriefjes mist mail dan even. Vul niet op een ander urenbriefje in.

Het urenbriefje in de portal:

Uren invullen

Als jij op goedkeuren klikt word je urenbriefje naar de locatie gestuurd, als zij goedkeuren komt deze bij ons en kunnen wij verlonen. Wij verlonen elke dinsdagmiddag, als je een loonstrook hebt ontvangen staat je loon diezelfde week op donderdag/uiterijk vrijdag op je rekening. Als je drie vinkjes ziet zoals hieronder aangegeven ontvang ontvang je salaris.

3 x vink

Reiskosten en onregelmatigheidstoeslag

De onregelmatigheidstoeslag wordt automatisch berekent, hier hoef je niets voor te doen. De reiskosten voor de huizen (intramuraal) worden automatisch berekent, hier hoef je ook niets te doen.
Voor de thuiszorg (extramuraal) dien je zelf je reiskosten in te vullen:

Onder urenbriefje staat een kopje ‘Kosten’, hierin noteer je de reiskosten en telefoonkosten.

De eerste 10 kilometer zet je bij €0,15.
De overige kilometers zet je bij €0,19 én bij €0,08.
Bij telefoonkosten (€0,23) noteer je het aantal telefoontjes die je gepleegd hebt als dit het geval is.

Reiskosten invullen

Als je klaar bent met het invoeren van je urenbriefje en eventueel reiskosten klik je op ‘opslaan’.

LET OP: Vervolgens druk je onderaan het scherm ook op goedkeuren en dan gaat het urenbriefje ter goedkeuring naar de locatie waar je gewerkt hebt.

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Ik kan niet inloggen, hoe kan dit?
Gebruik je wel de juiste gebruikersnaam zoals je die hebt ontvangen in de activatiemail? In deze mail heb je ook een wachtwoord ontvangen. Bewaar deze goed of wijzig je wachtwoord direct na het activeren van je account.

2. Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Klik op je eigen gebruikersnaam rechtsboven in het scherm. Je kunt dan je wachtwoord wijzigen.

3. De uren die zijn ingevuld zijn onjuist, wat nu?
Je kunt het urenbriefje “opheffen” (onderaan de pagina) en opnieuw invullen.

4. Ik heb van 23.00 tot 07.00 uur gewerkt. Hoe vul ik dat in?
Hier maak je één regel voor aan van 23:00 tot 00:00 op de dag dat je start, vervolgens maak je een nieuwe regel aan voor de volgende dag en vul je 00:00 tot 07.00uur in

(Werk je een nachtdienst op een zondag, dan vul je het eerste deel in op zondagavond, vervolgens vul je op het briefje van de week erop de overige uren in op de maandag)

5. Wanneer moet ik mijn uren invullen?

Je kunt je uren dezelfde week nog invullen. Wij keuren ze op dinsdag om 12:00 goed, daartussen dient de locatie ze ook goed te keuren dus kies ze zelf op tijd goed!

6. Er staat maar één vinkje, de locatie heeft dus niet goed gekeurd, wat moet ik doen?
De locatie keurt normaal gesproken elke week de urenbriefjes. Mocht dit eind van de week nog niet gebeurd zijn, neem dan even contact met hen op.

7. Mijn urenbriefje staat er niet in, wat nu?

We streven ernaar om de urenbriefjes tijdig klaar te zetten. Mocht dit per ongeluk niet gebeurd zijn, mail dan even naar info@zorginterim.nl waar en wanneer je hebt gewerkt.

 

 

LOONSTROOK

Hieronder een voorbeeld van een loonstrook zoals je deze zult ontvangen op dinsdagmiddag als je uren goedgekeurd zijn door de locatie. Dan word donderdag, uiterlijk vrijdag je loon op je rekening gestort. Mocht je hier vragen over hebben kun je altijd contact met ons opnemen.

Loonstrook