Nieuws (Corona)

Ons team is bereikbaar maar werkt vanuit huis, je kunt ons bereiken op de volgende nummers:
• Voor ziekte verzuim of financiële vragen bel naar: 06-30354073
• Voor de planning bel naar: 06-30722481
• Voor ZZP, vragen over contracten of klachten bel naar: 06-82389783
• Voor overige en algemene vragen bel naar: 06-10941878
In onderstaande mail namens Taskforce Corona informatie m.b.t. het coronavirus.

Personeel in de zorg
Voor zorgpersoneel: er wordt veel van jullie gevraagd. We volgende landelijke richtlijnen wat betekent: blijf pas thuis als je klachten hebt zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (hoger dan 38 graden). Overleg zo nodig met je manager. En ook: reis niet naar het buitenland.

Waar vind ik actuele protocollen?!
Op Omringplein staan de meest actuele ‘coronavirus protocollen voor de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuis’.
– Verpleeg- en verzorgingshuizen https://www.omringplein.nl/umbraco/media/2650/protocol-corona-verpleeghuizen-10-maart.pdf
– Thuiszorg https://www.omringplein.nl/umbraco/media/2651/protocol-corona-thuiszorg-versie-10-maart.pdf
Waar vind ik antwoord op mijn vragen?!
Op Omringplein wordt regelmatig het nieuwsbericht ‘vraag en antwoord’ bijgewerkt. Mocht je een vraag hebben, kijk dan altijd even of op Omringplein of je vraag ertussen staat.
https://www.omringplein.nl/umbraco/nieuws/vraag-en-antwoord-over-het-coronavirus/
O.a. zijn de volgende vragen/richtlijnen toegevoegd:
– wat moet ik doen als ik zelf (of een collega) besmet ben?
– hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen