Vragen?

Veel gestelde vragen:

Inschrijven:

a.       Hoe schrijf je jezelf in bij Zorg Interim?

Je kunt solliciteren via de website van Zorg Interim ( www.zorginterim.nl ), of je CV en motivatie mailen naar zorg.interim@omring.nl.
Als je hebt gesolliciteerd, wordt er contact met je opgenomen en kunnen we in afstemming met jou een kennismaking/inschrijving inplannen in Hoorn of Den Helder.

b.      Ingeschreven? Hoe nu verder?

Als je bent ingeschreven, stemmen we met je af hoe nu verder.

  • Je kunt op aangeboden diensten reageren per mail.
  • Je kunt bij 1 locatie voorgesteld worden, om met hen diensten af te stemmen.
  • Je kunt ook een combinatie hier in gaan zoeken.

Werken via Zorg Interim:

c.      Verlof opnemen

Over je gewerkte uren bouw je wettelijke en bovenwettelijke verlofuren op. Indien je een 0-uren contract hebt worden je verlofuren gelijk met je salaris uitbetaald. Als je verlof wil nemen, dan zorg je ervoor dat je je in die periode niet inplant op diensten. Indien je een urencontract hebt vraag je verlof aan via Roosterplanning. Je gebruikt hiervoor de tab Verlof.

d.        Vakantiegeld

Vakantiegeld betalen wij uit in mei of binnen 6 weken nadat je contract is geëindigd.

e.        Loonheffingskorting, uitleg

Iedere werkende Nederlander betaalt loonheffing over zijn gewerkte uren. Je mag bij 1 werkgever of stage loonheffingskorting toepassen. Je betaalt dan minder loonheffing.

Als je geen andere baan hebt of stage loopt, dan kun je je loonheffingskorting bij Zorg Interim “aanzetten”.

Als je wel een andere baan hebt of je loopt stage, bekijk dan waar je het meest verdient.

Waar je het meest verdient, kun je het beste je loonheffingskorting “aanzetten”.

f.      Loonheffingskorting aanpassen?

Wil je je loonheffingskorting aanpassen, doordat je stage stopt of start of doordat je andere baan stopt of start, kun je een loonheffingskorting-formulier opvragen bij Zorg Interim om dit aan te gaan passen.

Uitbetaling via Zorg interim:

a.       Wanneer wordt er uitbetaald?

Elke 23e van de maand krijg je je salaris over de gewerkte uren van voorgaande maand. Valt de 23e in het weekend, dan ontvang je je salaris de maandag erna.

b.      Ik heb geen loonstrook gekregen, en nu?

Je loonstrook kan je inzien in AFAS. Indien er geen loonstrook staat, zal je de uren van die maand niet goedgekeurd hebben. Doe dit dan alsnog.

Ziekmelden bij Zorg Interim:

a.       Hoe werkt de ziekmelding?

Als je ingepland staat op een dienst en je kunt deze door ziekte niet invullen, neem dan zo snel als mogelijk contact op met de locatie of het team om dit aan te geven.

b.      Hoe meld ik me ziek bij de locatie?

In het informatieboekje wat je bij je inschrijving hebt meegekregen, staan alle telefoonnummers van de locaties en teams. Deze kun je gebruiken om contact op te nemen, en je ziekmelding door te geven.

c.       Hoe meld ik me ziek bij Zorg Interim?

Je meld je direct ziek in AFAS. Ook bel je even naar kantoor om aan te geven dat je ziek bent. Een ziekmelding die achteraf gedaan wordt, kunnen we niet verwerken.

d.       Hoe meld ik me weer beter bij Zorg Interim?

Wanneer je weer beter bent, dan meld je je beter in AFAS. Ook neem je contact op met de locatie en Zorg Interim om aan te geven dat je weer kan komen werken.

Systemen Omring:

a.      Mijn Omring

Binnen Omring is er een intranet-pagina (Mijn Omring) beschikbaar waar veel informatie wordt gedeeld over locaties/teams/noviteiten/storingen/etc.

b.       AFAS

Dit is het basis-(personeels)systeem binnen Omring. Vanuit hier krijg je een personeelsnummer en een Omring e-mailadres als je wordt aangemeld voor de systemen van Omring. Bij aanmelding krijg je vanuit hier ook de verdere CURA en/of Careware-rechten.

c.      CURA

Dit is het systeem waar Omring mee werkt om te rapporteren en rapportages te lezen/registreren (elektronisch cliënten dossier, ECD).

Als Helpende, Helpende Plus, IG’er of Verpleegkundige zal je hier mee gaan werken, wanneer je bij de locaties of teams wordt ingezet.

Heb je voor een locatie/team geen rechten om het ECD te lezen, geef dit dan aan bij Zorg Interim.

d.       Careware

Dit is het route-systeem waar Omring mee werkt in de Thuiszorg. Als je bent ingepland op een dienst in de Thuiszorg staat hier de route voor je klaar die je gaat werken.

Staat er geen route voor je klaar, neem dan contact op met het team waar je gaat werken.

e.        Roosterplanning

Als je rechten krijgt voor een locatie of team, wordt je toegevoegd in Roosterplanning onder dit team. Het team of de locatie kan je dan in het rooster plaatsen.

Rechten aanvragen locaties Omring:

a.       Ik heb geen rechten voor CURA, en nu?

Als je geen rechten hebt voor CURA , dan ben je niet (juist) aangemeld voor de systemen van Omring, of je bent nog niet ingelogd op de systemen van Omring.

Neem dan contact op met Zorg Interim, om na te vragen waar dit aan ligt.

b.      Ik kan wel in CURA, maar heb niet de juiste rechten voor de locatie waar ik werk.

Als je niet de juiste rechten hebt voor een locatie of team, kun je dit (per mail) aangeven bij Zorg interim

c.       Ik ga niet meer bij een locatie werken, en heb te veel rechten voor de locatie.

Als je niet meer bij een locatie of team gaat werken, maar je kunt nog wel de cliënten inzien? Geef dit dan aan bij Zorg Interim.

d.      Ik heb wel de juiste rechten en kan inloggen, maar ik kom CURA niet in.

Neem contact op met ICT Helpdesk (0229-206977), om de storing te laten verhelpen.

Overname naar Omring:

a.       Ik wordt benaderd door een locatie of team om bij hen vast te gaan werken.

Als je wordt benaderd door een locatie of team is dit uiteraard fantastisch om deze vastigheid aan te gaan binnen Omring. Zorg Interim kan hierin adviseren (contractueel) om dit snel te bewerkstelligen.

b.      Hoe geef ik dit aan Zorg Interim door?

Als je afgestemd hebt met de locatie wanneer je wordt overgenomen, dan moet je formeel je arbeidscontract opzeggen, dit mag je schriftelijk (per mail) naar ons opsturen.

c.       Wanneer wordt alles afgerond binnen Zorg Interim?

De opzegdatum/einde contractdatum is voor ons ook de verwerkingsdatum van de afronding van je contract. Uiterlijk binnen 6 weken na je uit-dienst-datum worden je opgebouwde reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering en eventueel verlofuren) aan je uitgekeerd.

 

Scholing via Zorg Interim:

a.       E-learning via Noordhoff

Wanneer je bevoegd en bekwaamheden niet helemaal meer up-to-date zijn, kun je in afstemming met Zorg Interim aangemeld worden voor e-learning. Je krijgt dan toegang tot de leeromgeving van Noordhoff en kunt dan met aangeboden e-learning aan de slag. Deze onderdelen rond je af, door de eindtoets met positief resultaat te maken

b.      Proeves van bekwaamheid

Voor een aantal onderdelen van de bevoegd en bekwaamheden dien je een proeve van bekwaamheid te doen. Je kunt je hiervoor aanmelden via Zorg Interim of het opleidingscentrum.

c.       Helpende Plus-cursus

Ben je Helpende, dan biedt Omring 1 á 2 x per jaar de Helpende Plus-cursus aan.

De opleiding duurt ongeveer een half jaar, waarbij je 1 dagdeel in de week naar school gaat en daarnaast 16 uur per week werkt. De opleiding heeft een landelijk erkend karakter. Door het sturen van een motivatie kom je in aanmerking hiervoor en stemmen we met je af of je hiervoor in  aanmerking zou kunnen komen.

Als je gaat starten met de Helpende Plus-cursus sluiten we een studieovereenkomst met je af. Hierin worden de afspraken, rechten en plichten aangegeven.

d.      IG-opleiding

Ongeveer 2 x per jaar wordt vanuit Omring en Flying Nurses de IG-opleiding aangeboden. Dit wordt kenbaar gemaakt via allerlei kanalen, waaronder de Omring-vacature pagina werkenbijomring.nl. Je kunt hier dan ook een job-alert voor aanmaken om je interesse kenbaar te maken.

Als je interesse binnen is, wordt je aan de hand van je CV en motivatie uitgenodigd voor een capaciteiten-/AMN-test en sollicitatie.

Naar aanleiding van je test en sollicitatie wordt bepaald of je kan gaan starten en in welke variant van de opleiding (BBL 2-jarig/BBL 3-jarig of zij-instroom)