Ziekmelden

Hoe kan ik mij ziekmelden?

Wanneer je ziek bent dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de locatie waar je werkzaam bent. Daarnaast heb je de plicht om dit zo snel mogelijk door te geven bij Zorg Interim. Je meldt jezelf ziek in AFAS. Wij houden contact met je tijdens je ziekte. Ook heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte. Hoeveel dit is, is afhankelijk van je contract en je arbeidsverleden bij ons.

Als je zwanger bent, dan heb je recht op dezelfde regeling die geldt bij een vaste baan. Je moet dan wel een zwangerschapsverklaring inleveren van een arts of verloskundige met daarop de uitgerekende datum van bevallen. De hoogte van de uitkering wordt door het UWV vastgesteld aan de hand van je salaris over de laatste dertien weken.