Ziekmelden

Hoe kan ik mij ziekmelden?

Wanneer je ziek bent dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de locatie waar je werkzaam bent.

Daarnaast heb je de plicht om dit zo snel mogelijk door te geven bij Zorg Interim, zodat wij dit administratief kunnen afhandelen. Wij kunnen je pas ziek melden op de dag dat je belt, mail eventueel in het weekend. Natuurlijk heb je recht op ziektegeld. Hoe hoog dit is, is afhankelijk van je contract en je arbeidsverleden bij ons.

Als je zwanger bent, dan heb je recht een op zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering, maar ook op aanpassing van de arbeidsomstandigheden en -tijden. Je moet dan wel een zwangerschapsverklaring inleveren van een arts of verloskundige met daarop de uitgerekende datum van bevallen. De hoogte van de uitkering wordt door het UWV vastgesteld aan de hand van je salaris over de laatste dertien weken.